İştirakçılar Qobustan Oktyabr 2012 səfər zamanı qaya sənəti haqqında mühazirə iştirak

 

Siyasət və analizi, Amerika Hindistan Milli Muzeyi və Qobustan Milli Hindistan Pueblo Mədəniyyət Mərkəzi və müqəddəs yerlər ilə razılaşdırmaqla Qoruğu Tarixi-Bədii Bu Smithsonian Qurumunun Office Azərbaycan və fiziki cəlb etmək imkanı ictimai Elanın azad mədəniyyət və onların mühafizəsi haqqında daha icma şüurunun formalaşmasını maraqlı olan Amerika Birləşmiş Ştatları. Çox yüksək ixtisaslı ərizəçilər, bu Rock koordinatorları yazılı onların icmaları səfirləri kimi çıxış etmək, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan on iki istedadlı və enerjili fiziki seçdi. Biz bir-birinin mədəniyyət və petroqliflər anlamaq və daha çox petroqliflər məlumatlandırılması və onların əhəmiyyəti gətirəcək öz unikal layihələrin hazırlanması birgə çalışan Rock iştirakçıları yazılı təqdim edirik.

Azərbaycan iştirakçıları

United States İştirakçılar

 

Copyright © 2013 Smithsonian InstitutionHüquqiPrivacy